Výdělek na internetu!!!

Na internetu se denně točí miliony peněz a mnoho lidí se na tomto kolotoči lehce veze. Proč tedy i Vy nevyužijete internetu jako pracovní příležitosti? Běžně výdělky můžou dosáhnout i více jak 2000 Kč/měsíc.

Agloco

Internet patří Tobě

 

Ty surfuješ po internetu a jiní platí miliardy za to, aby Tebe, jakožto potenciálního zákazníka, mohli získat ("zasáhnout" svoji reklamou). Jsi si toho vědom???

Nebylo by spravedlivé, kdyby část těchto peněz, které tečou díky tvému surfování,  tekly    také do Tvé kapsy? Například Google platí aktuálně 3,- Kč internetovým provozovatelům     za každý klik na jejich reklamu) Nabídka firmy AGLOCO™ se skládá pouze ze tří slov: "Internet patří Tobě." Doposud byly peníze, které jsi Ty a jiní uživatelé surfováním   generovali - nakupováním a jinými online - aktivitami v internetu, komplet rozděleny         mezi pár jednotlivců …. tomu nadešel nyní konec!!! Vlastníky firmy AGLOCO™                      ( = zkratka slova "a global community") jsou vlastně všichni aktivní partneři jako já                  a Ty a mnoho jiných uživatelů internetu. AGLOCO™ kalkuluje pro nás a výrobce zisky            a náklady na reklamu. A to vše je pro nás zdarma: členové a partneři nemusí NIKDY           nic platit, vždyť přece již samotné online - aktivity generují spousty peněz! Toto vše je    možné díky softwerovemu programu Viewbar™. Jedná se o aplikaci, která je zcela      zdarma a podobá se ovládací liště:

Po nainstalováni je vidět tuto novou lištu na obrazovce. A to už je vše. Dál používáš      internet jak jsi byl doposud zvyklý. Tvou jedinou povinností je mít tento Viewbar zapnutý celkem 5 hodin měsíčně (ne vkuse). Tento program Viewbar™ Tě informuje o výhodných    a specielních nabídkách a pokud nechceš můžeš ji minimalizovat = vypnout. Tento   program Viewbar™ je momentálně v Beta verzi (uzavřený test), ale během února-         března 2007 bude zveřejněn! Již nyní však probíha registrovaní!

Je více možností jak vydělat peníze s firmou AGLOCO™

Peníze : za online čas při surfování v internetu s aktivovaným Viewbar™ generuješ      peníze. Tento zisk za surfování je ve výši 100% rozdělen mezi členy a partnery       AGLOCO™. Příklad: Ty doporučíš tento program pěti lidem. Každý z nich to doporučí    pouze třem lidem a tito nadchnou zase jen po 3 lidech (počítáno do 5 linie!!). Každý z        nich je 5 hodin v měsíci online na internetu. (což jsou stejně tak jako tak)
pak máš měsíční příjem ca. 17.000,- Kč
Technika převodu těchto finančních odměn bude formou šeků. Kolik si vyděláš, když    získáš 10 nebo 20 partnerů? Nebo, když budeš měsíc co měsíc nové a nové partnery získávat? Odpověď Ti dá virtuální počítadlo, které simuluje možný výdělek. Najdeš jej          na stránkách firmy AGLOCO™. Výše výdělku není ničím ohraničená. Tento výdělek máš měsíc co měsíc, protože partneři jsou každý měsíc na internetu.

Akcie : AGLOCO™ bude během jednoho roku větší a úspěšnější než společnost    YouTube, která byla nedávno firmou Google koupena za 1,6 Miliard USD. Všichni      uživatelé Agloco, ale nejvíce aktivní partneři, kteří tuto možnost dále doporučují, budou        na tom profitovat. Každý z nás obdrží zdarma akcie firmy Agloco. Počet akcii bude      úměrný online času a počtu partnerů, které jsi doporučil.

Úspora při nákupu : dostaneš speciální nabídky a slevy na produkty, když budeš    nakupovat u AGLOCO™ smluvních partnerů.

A Ti kteří AGLOCO™ společnost aktivně budují vydělají ještě více, protože čím více          lidem toto členství v AGLOCO™ doporučíš, tím více získáš. To je proto, že se zde    nepočítají jen vlastní minuty online, ale dohromady sečtený celkový čas všech Tebou doporučených lidí. A co víc dokonce i ti lidé, kteří přišli do týmu na doporučení Tvých partnerů - a to až do pátého pokolení = linie se počítají do tvého času. A to je jistě           velice silný motor pro rychlou expanzi.

Jsem přesvědčen o tom, že AGLOCO™ bude mít obrovský úspěch a že to postaví nová měřítka ve virtuálním a i marketingovým světě. A to vše je bezproblémové, protože je to   zcela zdarma a člověk nikdy nemůže mít finanční ztrátu nebo újmu! Za touto myšlenkou, mimo jiných, stojí lidé z MBA Stanford, kteří založili firmu All Advantage. Firma All     Advantage přinesla uživatelům doposud ca. 100 milionů USD na celkovém zisku. Dnes jsou podmínky takovéhoto podnikání ještě výhodnější než tenkrát: online - obchody,      online - společnosti a online - reklama jsou dnes mnohem profesionálnější a           uživatelé internetu umí s internetem lépe zacházet a jsou otevřenější k mnohým     nabídkám.

AGLOCO™ je pro Tebe výhodnou nabídkou v pravý čas, neboť se v ČR teprve              začíná rozšiřovat.

Pokud se rozhodnete, neztrácejte čas žádný čas k registraci. Toto je jedinečná příležitost,     a bude to pro Tebe ještě lukrativnější, když ještě dnes zaregistruješ Tvou rodinu a      přátelé, dřív než to udělá někdo jiný. K registraci klikni na tento link :

Doplňující informace:

 

Pokud je nějaká firma např. 50 počítačů zapojených na jedné síti s jedinou IP adresou může registraci provést 50x - vždy na jméno každého zaměstnance a musí samozřejmě pokaždé dát jinou Emailovou adresu. Šeky dostanou ti zaměstnanci, ale ta firma jakožto sponzor je má všechny ve své první linii a má podíl na provizi a k tomu několikanásobné akcie. A pokud to ti zaměstnanci doporučují dále tak se vše dále úměrně navyšuje. Zatím je registrováno ca. 30.000 lidí na celém světě!! a cíl je dosáhnout 10 milionů partnerů do Srpna 2007. Podle nejčerstvějších zpráv bude ten program ke stažení v nejbližší době.

Nezapomeňte všem připomínat aby si doplnili název a číslo ulice v osobních údajích.

Tip ke strategii - na každého registrovaného partnera až do páté linie se dostává stejná odměna za online čas, tam nehraje žádnou roli jak je hluboko, ALE pouze na partnery co jsou v první linii se dostane několikanásobně vyšší podíl na akciích firmy Agloco, je to zvlášť vysoká odměna za osobní angažovanost a ta je opravdu několikanásobná. Podíl na akciích od druhé linie dolů, to jsou partneři co nejsou osobně sponzorovaní, je ve výši ca. 30,- USD za každého člověka.

Klikáním na Viewbar a používaní tohoto Viewbaru-vyhledávače se dá vydělat ještě něco navrch.

Pokud budu mít v první linii 10 osobně sponzorovaných lidí a ti se duplikují vždy jen jednou tak mám celkový počet registrovaných partnerů do páté linie pouze 50. Když se těch 10 duplikuje do 5 linie dvakrát, tak mám celkem 620 partnerů. Když se ale duplikují třikrát tak už budu mít celkem 3 630 partnerů ve své skupině. Pokud se zachová i rychlost růstu pak se toho dosáhne za ca 2 měsíce. To vše je samozřejmě jen teorie, ale možná. Záleží jen na nás zda se uvede do praxe. Čím více lidí sponzorujeme osobně tím blíže jsme tomuto cíli a v neposlední řadě na osobně sponzorované partnery čekají i vysoké podíly na akciích.

 

Virtuální výpočet výdělku - jak funguje:

 

Vysvětlení virtualního počítadla výdělku s originalními údaji:

1. Osobně sponzorovaní partneři = první linie = příklad ukazuje 6 lidí
2. Teoretické dělení každého partnera na čtyři a to až do páté linie
3. Čas který všichni tito partneři ve všech pěti liniích jsou online = každý z nich je 5 hodin online
4. Tlačítkem Calculate se odstartuje teoretický výdělek za měsíc pokud budou všechny linie plně obsazeny jak je uvedeno v bodě 1 a 2 a budou podle bodu 3 pět hodin v měsíci online
5. Číslo = výsledek 2562,5 jsou US Dolary, které se dostanou v tomto měsíci kdy bude tento simulovaný příklad

To znamená:
1. Linie = 6 lidí
2. Linie = 6x4 = 24 lidí
3. Linie = 24x4 = 96 lidí
4. Linie = 96x4 = 384 lidí
5. Linie = 384x4 = 1.536 lidí

Celkem ve všech pěti liniích je 2.046 partnerů a na každého partnera pod Tebou dostaneš 1,25 USD pokud jsou 5 hodin v měsíci online a 5,- USD k tomu za svůj čas. Podmínka je, že jsi také 5 hodin online. V praxi nezáleží na souměrnosti linii, pouze na celkovém počtu partnerů. K tomu navrch se dostanou ještě peníze za to, když se používá Viewbar aktivně = kliká se na něj nebo se sním vyhledává. To ale dostane každý jen sám za sebe, ne ze struktury.

 
Zkuste to!! Bez počátečních vkládů! O nic nepřijdete!